Bagaimana Scooter Braun dan Yael Cohen Berjumpa?

Mogul muzik bertemu dengan isterinya dengan cara yang tidak biasa.

Siapa yang Diuruskan oleh Skuter Braun?

Skuter Braun. Usahawan. Pelabur. Pemilik Media. Dermawan. Tidak ada apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh Skuter? Boleh dikatakan salah satu kerjaya yang paling berjaya di Scooter