Apa Ukuran Pakaian Megan Thee Stallion?

Megan Pete, atau Megan Thee Stallion, adalah salah satu rapper wanita yang sangat sedikit yang telah mengatasi halangan stereotaip dan berjaya memasuki sektor muzik arus perdana.