Mengapa Bapa Pengasas Menubuhkan Kolej Pemilihan?

Bagi mereka yang tidak berpengalaman dalam kerumitan politik A.S. yang sering membingungkan, konsep Kolej Pemilihan mungkin sama sukar untuk difahami sebagai peranan