Bagaimana Bono Menjana Wangnya? Nilai Bersih Terungkap

Bono dikenali bukan sahaja sebagai pemuzik tetapi juga sebagai dermawan besar. Bagaimana dia mula-mula menjana wangnya?