Bagaimana Ben Mallah Menjana Wangnya? Nilai Bersih Terungkap

Berasal dari New York, Ben Mallah adalah ahli perniagaan New York dengan nilai bersih yang mengejutkan. Sifatnya yang lantang telah menarik perhatian, tetapi bagaimana dia datang